Op 11 juli 2017 is de koopovereenkomst voor de benodigde bouwgrond getekend.

Voorbereidingen voor de benodigde vergunningen en de daadwerkelijke bouw vinden in de 2e helft van 2017 plaats. Als er geen ernstige belemmeringen zijn, kan de bouw begin 2018 starten.  Zodra er meer informatie over dit project, en de toewijzing van deze woningen bekend is, zullen we dit op deze website publiceren.