Woondiensten Aarwoude is op zoek naar een

Manager Wonen en een Manager Bedrijfsvoering

Heb je interesse in een van deze functies? Kijk dan voor de vacatures en de procedure van werving en selectie op de site van Habitask via onderstaande links:

Manager Bedrijfsvoering:https://habitask.nl/werving-selectie/vacatures/woondiensten-aarwoude-manager-bedrijfsvoering/

Manager Wonen: https://habitask.nl/werving-selectie/vacatures/woondiensten-aarwoude-manager-wonen/

 

 

De Raad van Commissarissen van Woondiensten Aarwoude is op zoek naar een nieuw

Lid van de Raad van Commissarissen

met het profiel financiën en control

 

De raad werkt volgens de Aedescode en de governancecode Woningcorporaties. De raad toetst het beleid en de besluiten van de directeur-bestuurder aan de visie en missie zoals verwoord in het ondernemingsplan 2016 – 2018.

Wij zijn op zoek naar een commissaris met een profiel financiën en control. Voor het complete profiel en de werving en selectie verwijzen wij u naar de site van Public Spirit.