Op donderdagochtend 21 februari namen Danny Visser en Peter Hoogvliet namens de lokale woningcorporaties het onderzoeksrapport over woonwensen van senioren in de gemeente Kaag en Braassem in ontvangst. Ook wethouder Schoonderwoerd van wonen was aanwezig om te reageren op het rapport.

In de afgelopen periode werkte een groep gedreven vrijwilligers aan het in kaart brengen van de woonwensen van oudere huurders. Onder de titel “Wonen gericht op de toekomst” presenteerde Welzijn Ouderen De Spil de resultaten van de 363 huisbezoeken die zij aflegden.

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat ongeveer de helft van de bezochte ouderen alleen woont. Ongeveer driekwart van deze mensen woont in een eengezinswoning, die mogelijk op termijn niet meer geschikt is voor hen. Zorgwekkend is dat slechts één op de drie senioren ingeschreven staat voor een sociale huurwoning. Zo’n inschrijving is nodig om in aanmerking te komen voor een andere, levensloopgeschikte woning. In de komende tijd zullen de corporaties hun huurders moeten wijzen op het belang van een inschrijving.

Daarnaast is het een probleem dat er nu te weinig levensloopgeschikte woningen zijn waar senioren naartoe kunnen verhuizen. Ook dit betekent werk aan de winkel voor de corporaties. Er moet de komende jaren stevig doorgebouwd worden om aan deze woonbehoefte tegemoet te kunnen komen. Daarvoor zijn bouwlocaties nodig, die nu zeer schaars zijn. De gemeente en de corporaties zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om meer bouwlocaties te vinden waar nieuwe, levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden.