Stichting Bewonersbelangen Aarwoude is een huurderorganisatie met als doel het behartigen van de belangen van de (aspirant)huurders van Woondiensten Aarwoude in de ruimste zin van het woord. Stichting Bewonersbelangen Aarwoude is opgericht op 18 oktober 2000. Op 13 November 2007 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin onder andere is vastgelegd op welke wijze het overleg tussen beide partijen wordt gevoerd, welke informatie door Woondiensten Aarwoude aan de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude wordt verstrekt. Ook is hierin geregeld wanneer en op welke wijze (gevraagd en ongevraagd) advies gegeven kan worden over het door de Woondiensten voorgenomen beleid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun internetsite: www.sbbaarwoude.nl