Getimmer terwijl u tv wilt kijken? Een pianospelend buurmeisje? Kinderen die op de trappen rennen? Een te grote boom in de tuin?

Ga in gesprek met uw buren
Het is in eerste instantie uw eigen verantwoordelijkheid om met uw buren tot een oplossing te komen. Ga een vriendelijk gesprek aan en probeer samen met hen een oplossing te zoeken. Houd er rekening mee dat uw buren zich misschien niet realiseren dat zij overlast veroorzaken. Wacht niet te lang. Kleine irritaties kunnen snel groot worden. Ga niet praten wanneer u boos bent. U kunt dan dingen zeggen die verkeerd vallen en waar u later spijt van heeft. Bedenk vooraf welke afspraken u zou willen maken om het probleem op te lossen.

Bemiddeling
Woondiensten Aarwoude bemiddelt bij burenoverlast. Wij doen dit pas als u er zelf niet uit komt met uw buren. U moet het dus eerst zelf proberen op te lossen. Overlast kunt u bij Woondiensten Aarwoude telefonisch melden bij onze woonconsulent of via info@woondienstenaarwoude.nl. Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling.

Wij kunnen op neutraal terrein, bijvoorbeeld bij ons op kantoor, een bemiddelingsgesprek organiseren. Dit kan alleen als beide partijen dit willen. Wij kunnen niemand dwingen hieraan mee te werken. Een medewerker van Woondiensten Aarwoude leidt het gesprek en legt de afspraken die u maakt, schriftelijk vast voor beide partijen.

Zorg en Overlast
Wanneer de overlast voorkomt uit het feit dat de overlastveroorzaker psychische- of andere problemen heeft, schakelen wij het zorgnetwerk in. Wij bemiddelen dan niet, maar vragen een hulpverleningsinstantie om de betreffende bewoner hulp en /of begeleiding te bieden zodat de overlast vermindert.

Bedreiging en intimidatie
Bedreigen of intimideren uw buren u; denkt u dat er bij uw buren zaken plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen of is er sprake van geweld? Meld dit dan direct bij de Politie en bij ons. Wij overleggen dan met de politie en met u hoe wij de situatie zo veilig mogelijk voor u kunnen maken tot er een oplossing is voor het probleem.

Als de overlast niet stopt?
In sommige gevallen zult u met de overlast moeten leren leven als niets helpt en de overlast niet ernstig genoeg is voor een juridische procedure.

Als niets helpt en de overlast naar onze inschatting ernstig genoeg is, dan kan Woondiensten Aarwoude in het uiterste geval bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning eisen. Daarvoor is een klachtendossier met meldingen bij de Politie en vastlegging van klachten en eerdere afspraken nodig. Wij bepalen of de overlast ernstig genoeg is en of er voldoende dossier is om tot deze maatregel over te gaan. Houd er rekening mee dat u als klager dan bereid moet zijn te getuigen tegen de overlastveroorzaker en dat een rechtszaak enkele maanden kan duren. Soms wordt een verzoek tot ontbinding door de kantonrechter afgewezen. Het woonrecht is een groot recht. Een rechter is dan ook erg terughoudend om een overlastgever op straat te zetten.

Overlast zelf voorkomen
U kunt veel overlast voorkomen door rekening te houden met elkaar. In het informatieblad ‘Regels en tips voor prettig wonen’ vindt u tips om overlast te voorkomen. Als u rekening houdt met uw buren, zullen zij ook eerder rekening houden met u. Het is makkelijker om afspraken te maken en elkaar aan te spreken wanneer u uw buren kent. Maak dus kennis met uw buren.