Het is mogelijk om bij Woondiensten Aarwoude gebruik te maken van een collectieve glasverzekering. Standaard wordt bij het afsluiten van de huurovereenkomst ook een glasverzekering afgesloten. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen is het niet mogelijk om bij een inboedelverzekering de glasverzekering los te koppelen. Wanneer dit het geval is kan de huurder dit bij ons melden en laten wij de afgesloten collectieve glasverzekering vervallen.

De premie bedraagt € 1,50 per maand en wordt via de maandelijkse huur in rekening gebracht.