Wat is huisbewaarderschap?
Wanneer u uw woning met toestemming tijdelijk aan een ander in gebruik geeft, dan noemen we dat huisbewaarderschap. Bij huisbewaarderschap zijn drie partijen betrokken. De hoofdbewoner, de huisbewaarder en de verhuurder.
Tussen de hoofdbewoner, de huisbewaarder en de verhuurder bestaat geen huurovereenkomst, maar een huisbewaarderschapsverklaring.
 
Bij “Huisbewaring” gelden de volgende regels:
Huisbewaring is toegestaan voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar;
Huisbewaring is alleen mogelijk voor woningen die al door de huurder bewoond worden, niet bij nieuwe huurcontracten;
De huisbewaarder bouwt geen woonduur op, hij/zij wordt niet beschouwd als iemand die over een zelfstandige woonruimte beschikt;
De hoofdbewoner blijft tijdens de looptijd van de huisbewaring beschouwd als huurder;
De hoofdbewoner blijft aansprakelijk voor de maandelijkse huurbetaling;
De hoofdbewoner blijft volledig aansprakelijk voor het gebruik van de woning;
De hoofdbewoner mag aan de huisbewaarder geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de huur die aan Woondiensten Aarwoude wordt betaald;
De huisbewaarder kan niet in aanmerking komen voor huurtoeslag;
Als de hoofdbewoner definitief niet terugkomt, moet hij/zij de huurovereenkomst met Woondiensten Aarwoude beëindigen en kan de huisbewaarder hieruit geen rechten ontlenen;
De hoofdbewoner is verplicht zich bij Woondiensten Aarwoude te melden zodra hij terugkeert in de woning;
De huisbewaarder kan zich niet beroepen op bepaalde rechten als de hoofdbewoner niet of niet tijdig terugkeert op de woning. De huisbewaarder moet dan vertrekken;
Als “onderpand” wil Woondiensten Aarwoude van de hoofdbewoner een ondertekende huuropzegging. Wanneer de hoofdbewoner het hoofdverblijf weer inneemt, komt de huuropzegging te vervallen. Wanneer dit niet het geval is, wordt de huurovereenkomst beëindigd.
 
Wat kunt u van Woondiensten Aarwoude verwachten?
Wij bekijken of wij u toestemming kunnen verlenen voor het huisbewaarderschap. Daarbij kijken we naar het totaal aantal toekomstige bewoners, of u een huurachterstand heeft, en of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt. Binnen twee weken na aanvraag ontvangt u schriftelijk bericht of uw verzoek wordt toegewezen of afgewezen.
 
Wat verwacht Woondiensten Aarwoude van u?
Als u iemand voor de periode van maximaal één jaar als huisbewaarder wilt aanstellen, moet u volgens de algemene huurvoorwaarden vooraf schriftelijk toestemming vragen. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier huisbewaarderschap. Heeft u vragen over huisbewaarderschap of wilt u huisbewaarderschap aanvragen, neemt u dan gerust contact met ons op.