Jaarlijks wordt op 1 juli de huurverhoging doorgevoerd. In 2013 en 2014 heeft Woondiensten Aarwoude de inkomensafhankelijke huurverhoging onverkort doorgevoerd. Woondiensten Aarwoude paste in 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging toe, waarbij huurders die een hoog percentage van de maximaal redelijke huurprijs betalen en een laag inkomen hebben ontzien zijn.