Jaarlijks wordt op 1 juli de huurverhoging doorgevoerd. Woondiensten Aarwoude past een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De hoogte van de huurverhoging hangt af van het inkomen van het huishouden. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurverhoging.