Hoe bepaalt een woningcorporatie de hoogte van de huurprijs?

Elk onderdeel van de woning wordt gewaardeerd in punten. De kamers worden in oppervlakte uitgedrukt en omgerekend naar punten, hetzelfde geldt voor isolatieglas. Voor de aanwezigheid van een cv-installatie, lengte van het aanrecht, aantal toiletten en andere voorzieningen worden punten geteld. Voor bijvoorbeeld ernstige geluidsoverlast van verkeer worden aftrekpunten gegeven. Het totaal aantal punten van uw woning vormt de grondslag voor de maximaal redelijke huurprijs.

Bij de jaarlijkse huurverhoging die Woondiensten Aarwoude voorstelt, krijgt iedere huurder een overzicht van het aantal punten wat aan de woning is toegekend. In de daarbij gevoegde huurkrant komt de puntentelling uitgebreid aan de orde. Op het voorstel tot aanpassing van de huurprijs staat onder andere ook vermeld de maximale huurprijsgrens van de woning en het percentage van de maximale huurprijsgrens van de huidige huur.

Zelf u punten berekenen? Dat kan. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid:puntensysteem.