2 december 2015 officieel geopend en tegelplateau Hussonshoeve met behulp van Zwarte Piet onthuld.
_VDV5864
_VDV5844
PR5053 Hussonshoek Woubrugge 3-02
aanzicht Van Woudeweg
PR5053 Hussonshoek Woubrugge 3-01
Aanzicht hoek Bateweg- Van Woudeweg
DSC_0156
 Feestelijke “hoeksteen” op 17 september 2014 geplaatst.
20150226_095030
25 februari 2015 overzicht van de toekomstige binnentuin, nu nog opslagterrein bouwmaterialen.
Meer foto’s onderaan deze pagina!
Inleiding

Op de locatie Hussonshoek in Woubrugge bouwt Woondiensten Aarwoude een zorgcomplex.

Dit zorgcomplex bestaat uit 3 groepswoningen waar totaal 24 mensen kunnen wonen die vanwege dementie 24 uur per dag zorg nodig hebben. In hetzelfde gebouw komen 16 zelfstandige sociale huurwoningen, speciaal voor mensen die, veelal in verband met hun leeftijd, een stuk extra zorg “thuis” nodig hebben. Met zorgpartij Activite is afgesproken dat zij de 3 groepswoningen van Woondiensten Aarwoude gaat huren. Klik hier om de website van Activite te bezoeken.

In de groepswoningen zal 24 uur per dag iemand aanwezig zijn om zorg te kunnen leveren aan de bewoners van die woongroepen. Activite kan op deze manier ook garanderen dat zij 24 uur per dag iemand in de buurt hebben om indien nodig, ook zorg te kunnen leveren aan de huurders van de 16 geheel zelfstandige woningen.

Het wonen met daarbij de garantie van 24 uur per dag zorg in de buurt, is wenselijk bij veel ouderen met een hulpvraag. Om dit op een goede plek, midden in het centrum van het dorp, mogelijk te maken is daarvoor al in 2004 de grond van de inmiddels gesloopte kerk aangekocht. Daarna is in december 2008 de grond achter de kerk, de zogenaamde Hussonshoek van de gemeente gekocht. Zo is hier een ontwikkellocatie van ruim 3000 m2 ontstaan.
Aantal woningen
het project bestaat uit  24 plaatsen intramurale zorg (groepswoningen PG) en 16 geheel zelfstandige sociale huurwoningen.
Wonen en zorg
De 16 huurwoningen zullen zo gebouwd worden dat ze zoveel mogelijk geschikt zijn om er zorg in te kunnen leveren. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk geheel zelfstandig blijven wonen. De locatie ligt midden in het dorp, met het winkelcentrum Batehof aan de overkant van de straat en zo dicht mogelijk bij de voorzieningen. Zo denken wij met deze woningen in een grote behoefte te kunnen voorzien en hier interessante huurwoning aan te kunnen bieden aan mensen met lagere inkomens.

Extramurale zorg in de Hussonshoek Woubrugge

In de kern Woubrugge is een start gemaakt met de bouw van Hussonshoek. ActiVite zal zorg gaan leveren aan 24 mensen met dementie, die verblijven in een drietal groepswoningen. Hierbij is sprake van zorg met verblijf, zoals verwoord in de nieuwe Wet Langdurige zorg (WLZ).

Naast deze groepswoningen worden er in Hussonshoek 16 appartementen gerealiseerd, die zijn bedoeld voor mensen met een zorgvraag. Deze zorg zou ook door ActiVite geleverd kunnen worden. Afhankelijk van de zorgzwaarte kan deze zorg ook geleverd worden aan mensen met een Zorgzwaartepakket-indicatie (ZZP). Er is dan sprake van Volledig Pakket Thuis (VPT) en scheiden van wonen en zorg. De mogelijkheden op een rij:

  1. A.    Zorg geleverd door ActiVite op basis van de nieuwe aanspraak wijkverpleging

Het zorgaanbod wordt op basis van de zorgvraag van de cliënt geïnventariseerd en vastgelegd in een zorgleefplan. Op basis van deze afspraken wordt zorg geleverd door medewerkers van ActiVite. Door de 24-uurs aanwezigheid van personeel van ActiVite, kan ook op ongeplande momenten snel zorg worden geleverd.

  1. B.    Volledig Pakket Thuis (VPT)

Cliënten, die geïndiceerd zijn voor verblijf op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP) kunnen ervoor  kiezen om de noodzakelijke zorg thuis te ontvangen. Bij  de inzet van het VPT is de inhoud van de zorg gelijk aan de zorg die de verzekerde in een intramurale instelling zou krijgen.
Het Volledig Pakket Thuis stimuleert het scheiden tussen wonen en zorg, doordat de cliënt zelf de woonkosten betaalt. De huisarts blijft, net als in de thuissituatie verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Cliënten met een VPT komen in aanmerking voor de lage eigen bijdrage CAK. (=Centraal Administratiekantoor)

De volgende onderdelen worden binnen het VPT aangeboden:

  1. Zorg

Het zorgaanbod wordt op basis van de zorgvraag van de cliënt geïnventariseerd en vastgelegd in een zorgleefplan. Op basis van deze afspraken wordt zorg geleverd door medewerkers van ActiVite. De betrokkenheid van mantelzorg is bij een VPT situatie groter dan in een intramurale omgeving. Het is daarom van belang de zorg die door mantelzorgers wordt gegeven mee te nemen in het zorgleefplan.

  1. Alarmering

Alarmopvolging, maar in dien nodig ook nachttoezicht valt binnen een VPT,  waarbij de opmerking moet worden gemaakt dat de bewoner zelf verantwoordelijk is voor de alarmapparatuur.

  1. Huishoudelijke hulp

ActiVite zorgt er voor dat minimaal de woonkamer, keuken en sanitair van de cliënt worden schoongemaakt.

  1. Welzijnsactiviteiten

Aan de cliënt wordt de mogelijkheid geboden om aan welzijnsactiviteiten deel te nemen.

Toewijzing

Het complex is bedoeld voor mensen met een zorgindicatie. De groepswoningen zijn voor mensen met een pg indicatie (dementie) en de zelfstandige zorgwoningen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke (pg) zorgvraag welke officieel geïndiceerd is. Het complex is nadrukkelijk bedoeld voor mensen met een wat zwaardere zorgvraag. Wie lichte thuiszorg nodig heeft kan deze immers in een ‘gewone ‘ woning elders krijgen. De precieze toewijzingsregels worden pas bekend op het, nog nader te bepalen,  moment van toewijzing en zullen gebaseerd worden op dan geldende wet- en regelgeving.

Omwonenden
Omwonenden en andere belanghebbenden zijn op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en zullen geïnformeerd en betrokken worden bij de verdere voortgang en uitvoering van het project.
Aardwarmte
In het project zal aardwarmte toegepast worden en daarmee bestaat ook in de zomer de mogelijkheid om de woningen te koelen. Net als bij het project Swarte Swaen dat gebouwd is op de hoek van de Bateweg en de Gerbrand Swartlaan wordt daarvoor de warmte (en in de zomer de koelte)  uit de bodem benut. Diverse voorgaande projecten van Woondiensten Aarwoude hebben aangetoond dat het in woningen die op deze manier verwarmd en gekoeld kunnen worden erg comfortabel is. Maar ook dat huurders een lager bedrag kwijt zijn aan energiekosten.
De planning
Voor het project is in mei 2013 de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Kaag en Braassem. Op 25 februari 2014 is de vergunning afgegeven en na afloop van de zogenaamde “beroepstermijn” is de vergunning op 11 april 2014 in werking getreden. Nadat de zogenaamde bodemwisselaars geplaatst zijn zijn op 26 juni 2014 zijn de eerste heipalen de grond in gegaan.
Het streven is om het complex in de tweede helft van 2015 op te kunnen leveren, zodat op deze mooie locatie weer minimaal 40 mensen op een goede manier kunnen wonen en zonodig de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
Plaatjes van de uitvoering
20140612_095715
9 juni 2014 de warmtebronnen uit de bodem (de slangen die 120 m1 diep de grond in geboord zijn) komen bij elkaar in ervamelputten
20140624_092546
24 juni 2014  De eerste paal
20140625_141750
25 juni 2014  de opvolgende heipalen. (Onder het zand liggen de leidingen van de bodemwisselaars, dus veel werk alweer onzichtbaar geworden.)
20140717_105402
Storten fundering op 17 juli 2014
20140828_150828
Het leggen van de begane grondvloeren 28 augustus 2014
20141014_101457
14 oktober 2014     Stalen spant van de terrassen van de groepswoningen geplaatst.
20140930_152256
…en het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat lampjes branden en knopjes werken………
20141218_095559
18 december 2014 de laatste betonmixers vandaag op het werk
20150226_094322
26 februari 2015, drukte op de steiger