Inleiding
De woningen aan de Schoolstraat 1 t/m 15 te woubrugge dateren uit 1931.
Tot voor enkele jaren terug bestonden er bij Woondiensten Aarwoude plannen om deze woningen te slopen en op de locatie iets nieuws terug te bouwen.
Inmiddels is besloten deze zeer karakteristieke woningen te behouden en zijn de plannen voor de herstelwerkzaamheden ook uitgevoerd in 2013.

Hieronder een plaatje tijdens de uitvoering en kort opgesomd het verloop van het van het project.

 

 

IMG_0016
De werkzaamheden aan de daken en nieuw geplaatste dakkapellen op de voorzijde van Schoolstraat 1 t/m 15,  begin december 2013

Opname woningen
In 2012 zijn alle woningen bezocht en is er bekeken welke werkzaamheden noodzakelijk of gewenst zijn. Vervolgens zij de plannen uitgewerkt en door aannemingsbedrijf Vink en Veenman uit Nieuwkoop uitgevoerd.

Planning
Een aantal weken na de zomervakantie 2013 is Vink en Veenman gestart en de werkzaamheden werden in december 2013 afgerond.

Historie
De historische vereniging heeft in het verleden in haar “Jacobsladder” een leuk artikel gewijd aan deze woningen. Door hier te klikken kunt u dat artikel op bladzijde 18 en 19 (Nieuw Leven) nog eens rustig nalezen.
Al met al was het een leuke en uitdagende klus om een stukje “historie” van Woubrugge weer in ere hersteld te hebben!

Voor vragen
Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. Cees van Scheppingen via het algemene telefoonnummer (0172) 50 35 55 of kunt u een mail sturen naar info@woondienstenaarwoude.nl