20150302_101549

Stand van zaken maart 2015: de eerste bewoners wonen inmiddels in de nieuwe woningen en de huizen zijn aan alle huurders opgeleverd.

Vervolgplanning:

Het vernieuwen en aanpassen van de woonomgeving wordt in het voorjaar en de zomer van 2015 door de gemeente Nieuwkoop uitgevoerd en de communicatie daarover zal dan ook via de gemeente Nieuwkoop plaatsvinden.  Nadat de woonomgeving is ingericht zullend door Woondiensten Aarwoude de beukenhagen in de voor en zijtuinen geplaatst worden. Dit zal vermoedelijk in het najaar van 2015 plaatsvinden.

 

20141216_133149

16 december 2014 Achtertuinen eengezinswoningen

20141216_133736

16 december 2014       Achtertuinen comfortwoningen

Inleiding
In januari 2008 hebben de inititatiefnemers het boekje Vernieuwd Verbonden aangeboden aan wethouder Van Leeuwen. Aansluitend heeft ‘Vernieuwd Verbonden’ een plek gekregen op de politieke agenda.
Het thema ‘Vernieuwd Verbonden’ is tot stand gekomen onder de volgende gedachten.
Voor de ontwikkeling van het kind is het goed om voorzieningen zoals school, bibliotheek en sport bij elkaar te hebben.
Door onder één dak samen te werken, breng je mensen dichter naar elkaar. Jong en oud worden verbonden.

Inmiddels is er veel veranderd in de wereld om ons heen. Hierna treft u de voor nu meest relevante informatie aan die wij als Woondiensten Aarwoude kunnen melden.

Waaruit bestaat het totale plan Ter Aar Vernieuwd Verbonden
Dit plan gaat uit van een nieuwe brede school waarin kinderopvang, bibliotheek, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en drie scholen samenkomen. Daarnaast gaat het om de bouw van woningen, voor zowel jong en oud als voor mensen die zorg nodig hebben. Een deel van de bestaande (huur) woningen in dit gebied worden door nieuwe woningen vervangen. Om de brede school en alle overige voorzieningen te kunnen realiseren kan het nodig zijn dat sportvelden verplaatst of aangepast moeten worden. Specifiek voor Woondiensten Aarwoude is het vervangen (Herstructurering) van 44 verouderde huurwoningen in de omgeving van de Van Damstraat. Daarnaast is er samen met de gemeente Nieuwkoop afgesproken om samen te werken ten behoeve van de realisatie van een 14 tal zogenaamde Hofjeswoningen op de locatie van en nabij de voormalige sporthal de Wip in Ter Aar. Deze woningen worden op een zodanige manier vormgegeven dat hier zelfstandig wonen mogelijk is en zorg aan huis op een goede en zo veilig mogelijke manier mogelijk is.

20130205_Ter Aar_scene 09

Aanzicht van de nieuwe eengezinswoningen vanaf het speelveldje aan de Stouthandelstraat in Ter Aar.

Over de geplande herstructurering van de huurwoningen binnen het plangebied is al langere tijd geleden een definitief besluit genomen. De woningen zijn inmiddels dan ook gesloopt en  de bouw van 44 nieuwe woningen is afgerond. Een aantal bewoners van de gesloopte woningen zijn teruggekomen in de nieuwe woningen.

De gesloopte 44 eengezinswoningen zijn vervangen door 22 grondgebonden levensloopbestendige woningen en nog eens 22 nieuwe eengezinswoningen. De 22 grondgebonden levensloopbestendige woningen hebben op de begane grond een slaapkamer en een badkamer zodat ook wanneer mensen minder goed de trap op kunnen zij hier comfortabel in kunnen blijven wonen. Alle woningen zijn  sociale huurwoningen zodat voor alle woningen er een mogelijheid is om huurtoeslag aan te vragen.

 

Uitvoeringsfoto’s

20140723_140115

Eerste blokje comfortwoningen Bornstraat 23 juli 2014

20140723_131614

De lunch 23 juli 2014

20140723_134709

De Bornstraat vanuit de Van Damstraat gezien 23 juli 2014

20140723_134608

Achterzijde Bronstraat oneven nummers, de eengezinswoningen 23 juli 2014

20140903_095724

Even binnen in een eegenzinswoning op 3 september 2014

20140916_151909

De eerste pot geplaatst op 15 september 2014. Nog 65 stuks te gaan……..

20141104_143539

4 november 2014     De achterzijde van de eengezinswoningen van Damstraat, met lage goot en doorlopende pannen langs de gevel.

Brede school
Een belangrijk onderdeel van het project vormt de ontwikkeling van een nieuwe brede school. Over de invulling van de nieuwe brede school is met name de gemeente Nieuwkoop met een aantal belanghebende partijen en partners aan het zoeken naar haalbare en verantwoorde mogelijkheden. Hierover is nog geen defintief besluit genomen.

Zorg
Naast de brede school is een zorgvoorziening in het ideaalplaatje opgenomen. Het in eerste instantie bedachte zorgcomplex waar intramurale zorg (verpleeghuiszorg) bedacht is, blijkt helaas niet haalbaar. Belangrijkste oorzaak daarvan is de gewijzigde wetgeving en de met name doorgevoerde bezuinigingen voor dit deel van de “AWBZ”. Woondiensten Aarwoude en de gemeente Nieuwkoop zoeken gezamenlijk naar alternatieve woonvormen waarbij het goed en veilig thuis kunnen ontvangen van zorg een belangrijk punt van aandacht is. De mogelijke toekomstige ontmoetingskansen tussen jong en oud en mensen in het algemeen blijft een belangrijk streven in alle ontwikkelingen van het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden.

Website
Voor informatie over het totale project kunt u hier klikken naar de website die de gemeente Nieuwkoop voor dit project heeft. Voor overige informatie kunt u contact opnemen via info@woondienstenaarwoude.nl