Registreren als woningzoekende
Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u zich laten registeren als woningzoekende bij Holland Rijnland. Voor de registratie betaalt u € 10,- per jaar. Voor hetzelfde bedrag is na afloop van dat registratiejaar verlenging mogelijk. Inschrijven is mogelijk via www.woningnethollandrijnland.nl.

De datum waarop de registratiebijdrage is ontvangen geldt als de startdatum voor de registratie. Op het moment dat de registratie en de betaling ontvangen is, wordt de registratie verwerkt. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van de registratie met daarop uw persoonlijk registratienummer. Met dit registratienummer kunt u op zoek gaan naar een woning op de website www.woningnethollandrijnland.nl.

logo