Wie krijgt de woning toegewezen?
Krapte op de woningmarkt, u heeft er vast al eens over gehoord. Ook in Holland Rijnland overtreft de vraag naar huurwoningen het aanbod van vrijgekomen woningen. Bovendien zijn sommige woningen nu eenmaal gewilder dan andere. De kans is groot dat meerdere woningzoekenden op dezelfde woning reageren.

Het is dan noodzakelijk te bepalen wie het eerst in aanmerking komt voor een woning. De toewijzing vindt plaats op registratie- en/of betalingsdatum van de woningzoekende, die ook aan een aantal voorwaarden moet voldoen, die gelden voor de betreffende woning.

Woningzoekenden woonachtig in de regio Holland Rijnland kunnen in principe op alle woningen uit de regio reageren.

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal ongeveer 600 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

Waarom passend toewijzen?

Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden. Wilt meer informatie over het toewijzen van betaalbare woningen klik dan hier.

LET OP!!!!

Woondiensten Aarwoude toets uw verzamelinkomen uitsluitend aan de hand van de verklaring geregistreerd inkomen van de belastingdienst. Zonder dit formulier wijzen wij niet toe.

Tevens vraagt Woondiensten Aarwoude via een extern bureau informatie over uw betaalgedrag op. Indien u niet akkoord gaat met deze opvraag, zullen wij de woning niet aan u toewijzen. Op basis van de uitkomsten van deze opvraag worden mogelijk nadere voorwaarden bij de huurovereenkomst gesteld.