In principe moet iedere woningzoekende via een reactie op een woonadvertentie reageren op een woning. In enkele gevallen is het mogelijk om een urgentieverklaring te krijgen. De woningcorporatie geeft niet zelf een urgentieverklaring af. Deze wordt verstrekt door de urgentiecommissie van Holland Rijnland.

Voordat iemand een urgentieverzoek indient moet hij of zij eerst ingeschreven staan als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland (informatie zie subrubriek Inschrijving woningzoekende). Daarnaast moet er een acute noodsituatie zijn ontstaan buiten de eigen schuld om.

Voordat u besluit om een urgentieaanvraag definitief in te dienen kunt een gesprek houden met een medewerker van de afdeling Wonen van Woondiensten Aarwoude die samen met u een inschatting maakt hoe groot de kans is om een urgentieverklaring te krijgen. Uiteindelijk beslist uzelf of u de aanvraag indient of niet.

Voor meer informatie over urgentie klik hier.