In principe moet iedere woningzoekende via een reactie op een woonadvertentie reageren op een woning. In enkele gevallen is het mogelijk om een urgentieverklaring te krijgen. De woningcorporatie geeft niet zelf een urgentieverklaring af. Deze wordt verstrekt door dede urgantiecommissie van Holland Rijnland.

Voordat iemand een urgentieverzoek indient moet hij of zij eerst ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet Holland Rijnland (informatie zie subrubriek inschrijving). Daarnaast moet er een acute noodsituatie zijn ontstaan buiten de eigen schuld om.

Voordat u besluit om een urgentieaanvraag definitief in te dienen kunt een gesprek houden met een medewerker van de afdeling Wonen van Woondiensten Aarwoude die samen met u een inschatting maakt hoe groot de kans is om een urgentieverklaring te krijgen. Uiteindelijk beslist uzelf of u de aanvraag indient of niet.

Wie komt er in aanmerking voor een urgentie?

  • Iemand die een medisch probleem heeft, en waarbij in de huidige woning niet gebruik gemaakt kan worden van alle voorzieningen ook niet als dit met kleine aanpassingen gewijzigd kan worden via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). In het geval van een medisch probleem vindt er onderzoek plaats door de GGD.
  • Voor iemand die een sociaal en/of een maatschappelijk probleem heeft, zijn er zes omstandigheden die een grond kunnen vormen voor het verlenen van een urgentie.
  1. Het verblijven in een opvangtehuis en/of personen uit erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen.
  2. Geestelijke mishandeling en/of incest, mist dit aantoonbaar door terzake kundige en bevoegde instanties.
  3. Lichamelijke mishandeling, mist die wordt aangetoond door een aangifte bij de politie. Zo mogelijk aangevuld met gegevens van justitie, maatschappelijk werk en/of arts.
  4. Een financiële noodsituatie die buiten eigen schuld is ontstaan.
  5. Wanneer dakloosheid een aantoonbare noodsituatie veroorzaakt die leidt tot een crisis.
  6. Na een verblijf in een penitentiaire inrichting, als de aanvrager voldoet aan de in het reglement beschreven voorwaarden.

Wanneer u besluit een urgentieaanvraag in te dienen wordt deze aanvraag of door de GGD beoordeeld of door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland. Deze instellingen maken een rapport wat uiteindelijk beoordeeld wordt door de urgantiecommissie. Deze neemt de beslissing of er een urgentieverklaring wordt afgegeven of niet.

Wanneer iemand een urgentieverklaring heeft gekregen dan moet hij of zij zelf in de gaten houden of er een geschikte woning in de woonmarktkrant komt te staan. Hierop moet op dezelfde manier als de gewone woningen worden gereageerd. Wanneer er een woning met het icoontje “voorrang voor urgenten” wordt gepubliceerd dan krijgen bij de selectie urgent woningzoekende die gereageerd hebben voorrang. Zijn er meerdere urgentwoningzoekenden die op dezelfde woning reageren dan krijgt degene met de oudste beslissingsdatum de woning toegewezen.