Voorbereidingen in het kader van de Flora en Fauna zomer 2018.

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft maart 2018 het bestemmingplan vastgesteld. Na deze vaststelling zullen de gebruikelijke procedures doorlopen moeten worden en kan het nog enkele maanden duren voordat het bestemmingplan ook daadwerkelijk definitief en onherroepelijk is geworden.

De verwachting is dat eind 2018 het bestemmingplan onherroepelijk kan zijn. Hierna zullen de gemeente Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude in nauwe samenwerking zorgdragen voor de realisatie van de 20 sociale huurwoningen.