Reageren op een woning, hoe werkt dat?

Voor ons actuele huuraanbod kijkt u op:    

Reageren op een woning uit het actuele huuraanbod is eenvoudig. In de woningadvertenties in de Woonmarktkrant en op www.woonmarkt-rijnstreek.nl staat de benodigde informatie over de vrijgekomen woningen, zoals de huurprijs, servicekosten en het aantal kamers. Ook vindt u voorwaarden die worden gesteld aan de hoogte van het inkomen, de grootte van het gezin of voor seniorenwoningen de leeftijd. Bij de gestelde voorwaarden worden minimale of maximale inkomensgrenzen aangegeven. Bij de toewijzing van woningen is het van belang dat de huurprijs van een woning in redelijke verhouding staat tot het inkomen. De grootte van de woning moet passend zijn voor de samenstelling van het huishouden. Tot slot wordt ook aangegeven of woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang krijgen bij de selectie. Op basis van de informatie in de woningadvertenties bepaalt u zelf of u aan de voorwaarden voldoet en op welke woning (per keer maximaal twee) u reageert.

Reageren kan via internet op www.woonmarkt-rijnstreek.nl. Dit kan 24 uur per dag en u bent er zeker van dat uw reactie goed wordt ontvangen.

Een tweede mogelijkheid is om te reageren via de woonmarktkrant. U vult de woonkeuzebonnen volledig in. Onvolledige of onleesbare bonnen worden niet in behandeling genomen. Stuur of fax de bonnen naar Stichting Woonmarkt Rijnstreek of naar uw eigen verhuurder. Let in alle gevallen op de uiterste termijn van reageren. Dat is altijd woensdag voor 12.00 uur ’s middags. Reacties die na deze tijd binnenkomen, kunnen helaas niet meer worden verwerkt. Ook wordt er niet in iedere krant een woonbon gepubliceerd, alleen als daar ruimte voor is. U kunt woonbonnen ophalen of aanvragen bij de woningcorporaties.

De woonmarktkrant wordt niet huis aan huis verspreid, maar er zijn in elke kern diverse afhaalpunten (zie onder). Ook is het mogelijk om tegen een betaling van € 10,00 per jaar de krant per post thuis te ontvangen.

Klik hier als u wilt zien bij welke adressen u de woonmarkkrant kunt afhalen.