6450_800

Woondiensten Aarwoude is in 1995 ontstaan door een verzelfstandiging van het voormalige woningbedrijf van de gemeente Jacobswoude. De stichting is toen van start gegaan met een portefeuille van circa 1200 woningen. In 1999 is ook het woningbedrijf van de gemeente Ter Aar opgegaan in de corporatie. Inmiddels verhuurt Woondiensten Aarwoude bijna 2000 woningen in de dorpen Ter Aar, Langeraar, Rijnsaterwoude, Leimuiden, Hoogmade, Woubrugge, Papenveer en Nieuwkoop. Om dit mogelijk te maken is een team van 15 medewerkers dagelijks druk in de weer met zeer uiteenlopende taken. Per 1 augustus 2013 is de organisatiestructuur van Woondiensten Aarwoude gewijzigd. Vanaf deze datum is de werkorganisatie onderverdeeld in de Directie, de Staf, de afdeling Wonen en de afdeling Bedrijfsvoering.

De organisatie wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door de Staf. Woondiensten Aarwoude heeft twee afdelingen: de afdeling Wonen en de afdeling Bedrijfsvoering. Hier kunt een schematische weergave van de organisatie vinden.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het door de corporatie gevoerde beleid. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De medewerkers van de Staf en de managers van de afdelingen Wonen en Bedrijfsvoering worden aangestuurd door de directeur-bestuurder.

Staf

De medewerkers van de Staf worden rechtstreeks aangestuurd door de directeur-bestuurder. De Staf zorgt onder andere voor de ondersteuning van de directeur-bestuurder, (strategische-) beleidsvorming, communicatie en nieuwbouw.

Wonen

De afdeling Wonen wordt aangestuurd door de manager van de afdeling. De afdeling is verantwoordelijk voor de klantcontacten, waar onder: het verhuren van woningen, de verkoop van woningen en het onderhoud en reparaties aan woningen.

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering wordt aangestuurd door de manager van de afdeling. De afdeling is verantwoordelijk voor onder andere de (financiele-) administratie, verslaglegging en treasury.

Raad van Commissarissen

De organisatie wordt gecontroleerd door de Raad van Commissarissen. Deze bestaat uit vijf mensen die allemaal vanuit hun eigen discipline en ervaring inbreng hebben in de Raad en toezicht houden op het reilen en zeilen van de corporatie.

Het doel dat Woondiensten Aarwoude zich stelt is dat ze er wil zijn voor mensen die niet zelfstandig aan een geschikte woning kunnen komen. Dit kan komen doordat mensen niet genoeg geld hebben om een huis te kunnen kopen, of omdat er simpelweg niet genoeg betaalbare woningen te huur zijn in Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Om dit gat op te vullen bouwt Woondiensten Aarwoude nieuwbouwwoningen en investeert ze voortdurend in de kwaliteit van het bestaande bezit.

Als u meer wilt weten van onze organisatie, kijk dan eens verder op onze website. Onder het kopje ‘beleid’ zijn bijvoorbeeld ons ondernemingsplan en ons jaarverslag te raadplegen. Daarnaast kunt onder het kopje projecten zien welke projecten er gerealiseerd worden en onder het kopje woningbezit kunt u een kijkje nemen in onze bestaande woningen. Uiteraard kunt u tijdens kantooruren ook contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hier.