Op dit stuk van de site vindt u alles wat met het beleid en de koers van Woondiensten Aarwoude te maken heeft. Hierin speelt ons ondernemingsplan een grote rol. Het ondernemingsplan is het resultaat van een traject waarbij onze omgeving nauw betrokken is geweest. De inbreng van gemeenten, maatschappelijke instellingen en bewoners heeft ons geholpen om onze koers te bepalen.

Kern van onze koers voor de komende jaren is dat Woondiensten Aarwoude de omslag gaat (af)maken van een beheerorganisatie naar die van maatschappelijk ondernemer. Dat wil zeggen dat afwachtend en traditioneel huizen beheren steeds meer plaats maakt voor in brede zin werken aan een goed woonklimaat in ons werkgebied. Daarbij gaat het niet alleen om huizen, maar vooral om mensen.