Voor Woondiensten Aarwoude is het van belang om alle inkopen die zij doet, zowel ten behoeve van het beheren als van het ontwikkelen van haar vastgoed, op een zo goed en voordelig mogelijke manier te doen. Hiervoor hanteert zij een intern vastgesteld aanbestedingsbeleid en wordt er gehandeld conform vastgestelde procedures en gedragregels. Met dit artikel/deze pagina willen we aan onze klanten en leveranciers in het kort aangeven hoe en waarom wij met dit aanbestedingsbeleid werken.

Hoe wordt aanbesteed
In het aanbestedingsbeleid is vastgelegd op welke manier Woondiensten Aarwoude producten of diensten inkoopt. Afhankelijk van wat nodig is wordt bepaald of er met meerdere leveranciers of met één bepaalde leverancier gesproken en onderhandeld wordt over de levering van een product of dienst. Als er bij meerdere leveranciers een aanbod of offerte wordt opgevraagd, wordt van tevoren aangegeven hoe met de beoordeling daarvan zal worden omgegaan. Wij zullen altijd kenbaar maken waarom er wel of niet tot opdrachtverstrekking wordt overgegaan.

Doel van aanbesteden
In het belang van onze klanten (onze huurders) proberen wij voor een zo laag mogelijke prijs een zo goed mogelijk product in de kopen. Dit kan gaan om het laten bouwen van complete woningen maar ook om het vervangen van een oude verwarmingsketel of het laten schilderen van onze huurwoningen. Het is in het belang van onze huurders om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Voorwaarden
Bij het geven van opdrachten voor bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoudswerk of het inkopen van diensten horen voorwaarden waaronder wij dat werk of die diensten inkopen. Deze voorwaarden, onze algemene inkoopvoorwaarden, kunt u opvragen via e-mail, info@woondienstenaarwoude.nl, of kunt u hier downloaden.

Tot slot
Woondiensten Aarwoude streeft ernaar om op een zo eerlijk mogelijke manier concurrerende prijzen vanuit de markt te krijgen. Op het moment dat er vermoeden bestaan of signalen zijn van mogelijke prijsafspraken of kartelvorming van bedrijven of leveranciers onderling, zullen die bedrijven of leveranciers door Woondiensten Aarwoude worden uitgesloten van opdrachtverstrekking of levering voor onbepaalde tijd.