Woondiensten Aarwoude heeft op 29 maart 2016 haar doelstellingen voor komende jaren gepresenteerd in de vorm van een nieuw ondernemingsplan. Betaalbaarheid en bouwen van nieuwe woningen zijn de belangrijkste pijlers van beleid voor de komende jaren. Om de toenemende vraag naar betaalbare sociale huurwoningen het hoofd te bieden, verlaagt Woondiensten Aarwoude een deel van de huren. Daarnaast wil de woningcorporatie minimaal 100 nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

Klik hier om het ondernemingsplan door te lezen.