Procuratieregeling Woondiensten Aarwoude

Voor Woondiensten Aarwoude is het van belang dat duidelijk is welke medewerkers bindende verplichtingen (opdrachten) mogen aangaan met andere partijen. Hiervoor hanteert zij een intern vastgestelde procuratieregeling. Deze regeling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Wie mogen opdrachten verstrekken (de Stichting binden)
In de procuratieregeling is vastgelegd welke medewerkers opdrachten mogen verstrekken namens Woondiensten Aarwoude. Ook is vastgelegd op welke onderdelen deze opdrachten verstrekt mogen worden, en tot welk bedrag de medewerkers opdracht mogen verstrekken. De procuratieregeling is voor iedereen inzichtelijk via de Kamer van Koophandel, of hier te downloaden. Woondiensten Aarwoude kan niet worden gehouden aan verplichtingen die zijn aangegaan door medewerkers die niet volgens de procuratieregeling en het procuratieschema gevolmachtigd zijn deze verplichting aan te gaan en zal deze verplichtingen als niet verbindend beschouwen. Alle in de regeling opgenomen bedragen zijn inclusief BTW.

Ingangsdatum
De vermelde procuratieregeling is in werking getreden op 9 oktober 2018.