In de Woningwet is per 1 juli 2015 bepaald dat sponsoring door woningcorporaties niet langer is toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen bijdragen meer kunnen worden gegeven aan verenigingen, leefbaarheidsfondsen, zwembaden en organisaties die activiteiten in de buurt organiseren. Het indienen van verzoeken voor sponsoring is derhalve niet zinvol.