Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties, heeft begin juni 2006 in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) een Governancecode Woningcorporaties opgesteld. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Deze code wordt elke drie jaar geëvalueerd. Per 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode van kracht.

De Raad van Commissarissen en het bestuur van Woondiensten Aarwoude onderschrijven de gehele governance code voor woningcorporaties.  Klik hier voor de Governancecode Woningcorporaties bij Woondiensten Aarwoude.

Overige documenten die krachtens de wet- of regelgeving of de Governancecode gepubliceerd moeten worden:
Integriteitcode
Klokkenluiderregeling