Visitatie 2014
Woningcorporaties moeten zich elke vier jaar laten visiteren door een onafhankelijk visitatiebureau. In 2014 heeft EY de visitatie voor Woondiensten Aarwoude uitgevoerd. In 2018 zal de nieuwe visitatie uitgevoerd worden.
Het onafhankelijke bureau EY  heeft volgens een landelijke systematiek gemeten hoe Woondiensten Aarwoude presteert. Belanghebbenden zoals de huurders en de gemeenten hebben daar een belangrijke stem in gehad.
De prestaties van de corporatie werden op vijf hoofdterreinen onderzocht. Woondiensten Aarwoude is zeer tevreden met de resultaten van de visitatie en neemt tegelijkertijd de aanbevelingen uit het rapport serieus. Alle aanbevelingen die EY heeft gedaan zullen besproken worden en waar mogelijk verwerkt worden als doelen in het nieuwe ondernemingsplan.
Klik hier voor het volledige rapport. Ook vindt u hier de reactie van de directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude.