Deze week tekende Danny Visser, directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude twee sets met prestatieafspraken. Zowel in de gemeente Nieuwkoop, als in Kaag en Braassem zijn nieuwe afspraken gemaakt. In beide gemeenten ondertekende ook de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude te prestatieafspraken.

In de prestatieafspraken hebben de corporaties, de gemeenten en huurdersorganisaties onder andere afgesproken wat zij in 2019 allemaal gaan doen. Naast belangrijke onderwerpen als de betaalbaarheid maakten de partijen ook afspraken over nieuwbouwplannen, over het verduurzamen van woningen en over het realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Alle partijen zijn tevreden over de afspraken en over het vlotte proces waarin de afspraken zijn gemaakt. Directeur-bestuurder Danny Visser: “Gemeenten, huurders en corporaties hebben met wederzijds begrip en respect voor elkaars belangen toch de gemene deler gevonden. Daardoor leidt samenwerking tot echte meerwaarde voor huurders en woningzoekenden.”

Met deze prestatieafspraken zijn echter nog niet alle uitdagingen van een passend antwoord voorzien. Visser: “We hebben voor de komende jaren nog enkele bouwlocaties, maar als we de toenemende vraag naar sociale huurwoningen willen bijbenen moeten we nog meer bouwen. Gelukkig hebben we te maken met twee ambitieuze colleges van B&W die ook willen bouwen voor de doelgroep. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken om samen de broodnodige bouwlocaties te vinden binnen de gemeentegrenzen.”

De prestatieafspraken zijn openbaar. U kunt de integrale teksten hier downloaden:

Prestatieafspraken gemeente Kaag en Braassem

Prestatieafspraken gemeente Nieuwkoop